Home Exhibitions Next exhibition

Next Exhibition

E-mail Print PDF

 

אסתר גנאסיא

שפה צבעונית

אסתר גנאסיא, אמנית שמתעמקת בתורת הקבלה, מקדישה את תערוכתה שפה צבעונית, להאדרתה של השפה העברית. בעבודות השמן הססגוניות שלה מתייחסת האמנית אל צורתן הנאה של האותיות ומציגה ציטוטים מהתנ"ך, ספר הזהר וכן שמות וצירופי אותיות קבליים שכתבה באותיות של סופר סת"ם. בעבודות אחדות מתווסף לטקסטים עיגול מלא, סמל השלמות המוחלטת בקבלה.

בלב התערוכה נמצאות עבודות המתארות את ריבוע הקסם הקבלי. מדובר בריבוע המחולק לתשעה ריבועי משנה שווים בגודלם, שבכל אחד מהם מופיעה, בסדר קבוע, אות אחת, שבין אל"ף לטי"ת. כתוצאה מכך, הסכום הגימטרי שמתקבל מחיבור כל שורת אותיות – אופקית, אנכית ואלכסונית – הינו 15, כסכום המתקבל מחיבור אותיות השם. ריבוע זה מסמל בקבלה גם את כוכב הלכת שבתאי, המייצג את העם היהודי.

אסתר גנאסיא נולדה בפריז להורים שוחרי תרבות, ששלחו אותה ללמוד נגינה בכינור בהיותה בת 4 (עיסוק שהמשיכה בו עד גיל 25) ולקורס ציור בשמן בהיותה בת 9. אף כי סברו כי המוזיקה עולה בחשיבותה על יתר האמנויות, נהגו הוריה לקחת אותה לסיורים בגלריות ובמוזיאונים בפריז.

עם סיום לימודיה בתיכון, נרשמה גנאסיא לבית-ספר למינהל עסקים ומשסיימה אותו המשיכה ללמוד בבית-ספר גבוה לניהול בתי אופנה. עם סיום לימודיה שם החלה לעבוד באחד מבתי האופנה בפריז ובמקביל השתלמה בשיעורי ערב בציור במוסדות ידועים כמו בוזאר, שרפאנטייה וגרנד שומייר. באותה עת החלה גם בתהליך של חזרה בתשובה תוך שהיא מתעמקת בלימודי קבלה. בשנת 2002 עלתה לישראל עם בעלה ושני ילדיהם, ובארץ נולד ילדם השלישי. תחילה התגוררה המשפחה בקיבוץ מרב שבגלבוע, ולאחר מכן עברה לשכונת מוסררה בירושלים, שם היא מתגוררת עד היום.

משמעות רבה יש לכתב העברי בתורת הקבלה, ולכל אות מיוחסות תכונות משלה, בהתאם לצורתה, לצליל שלה ולהקשרה המילולי. על חשיבותן של האותיות, ניתן ללמוד, למשל, מהביטוי "גילוי אות", המתייחס למקובל שעולה שלב בסולם הרוחני, המקרב אותו אל הבורא. כאן המקום לציין כי התקדמות זו נעשית בסדר הפוך לכתיבת האל"ף-בי"ת, כך שהאות הראשונה, אל"ף, נמצאת בקצהו העליון של הסולם.

שני האלמנטים הבולטים ביותר בעבודותיה של גנאסיא קשורים בכישורים שפיתחה לפני הפיכתה לציירת. האחד הוא שמירתה על מקצב וסדר, הקשורה להכשרתה המוזיקלית ארוכת השנים, שמירה שמתבטאת בחזרה על אותיות בגודל וצבע אחידים, לדוגמא בעבודה "אנא בכח". האלמנט השני הוא קישוטיות ססגונית, הקשורה להיכרותה עם סוגי אריגים, במסגרת עבודתה בתחום האופנה, קישוטיות שמתבטאת בצבעוניות העזה ובכתמי הצבע המרובים הגורמים לעבודות להידמות למעין אריגים אתניים.

דבורה גולדברגר

 

 

The Square of the Creation